IniciCatàlegIAIA, MEMÒRIA HISTÒRICA

IAIA, MEMÒRIA HISTÒRICA

L'EMBARRAL

Durada: 70"

Tipus de públic: Joves
Gènere: Teatre
L’obra comença amb l’actriu asseguda en un balancí. A partir dels moviments i la veu des- cobrim una àvia, una senyora gran, que man- té un diàleg amb un interlocutor imaginari, l’Oriol, l’infermer. Preguntes com quan vin- dran els meus nets a veurem, quan mengem, perquè porto bolquers, situen a l’espectador en l’espai, en la seva solitud.
A poc a poc, aquesta àvia, va recordant pas- satges de la seva vida. L’actriu va assumint diferents rols de personatges que van sorgint a partir d’aquests records.
Fent ús dels objectes, l’actriu, pateix trans- formacions sense necessitat de sortir d’escena. És així com creua la pròpia joventut de Mer- cedes, tornant posteriorment a ser àvia, uti- litza forquilles i ganivets a mode de titelles per presentar la mare de la protagonista, es presenta com a Passionaria, ... Repassa joven- tut, edat adulta i vellesa en acord i en suport dels moments històrics; guerra, postguerra i transició.
  • Format de l'espectacle: Mitjà
  • Espai escènic: Interior
  • Durada de muntatge: 2
  • Durada de desmuntatge: 1
  • Mides òptimes de l'escenari: 5x4x4
Alba Valldaura