IniciCircuit Butaka

Circuit Butaka

El circuit BTK teatre jove és un circuit d’arts escèniques per a públic juvenil, especialitzat en la programació d’espectacles per aquesta edat, en temps d’oci construït amb la participació de molts agents: àrees de cultura, d’educació, joves, artistes, entitats i agents privats…

Com ho fem?

El funcionament específic dependrà de l’anàlisi que cada municipi faci dels seus recursos i necessitats. Cal disposar de:

· Un grup de joves involucrats en les tasques de programació d’espectacles, dinamització de les eines de comunicació, publicitat i difusió, organització. El grup acordarà el preu de les entrades, horaris, agenda local d’activitats per joves i altres aspectes d’interès.

· Compromís de l’ajuntament en el temps de dur a terme una programació estable d’arts escèniques per a públic jove.

· Un espai escènic amb condicions tècniques per la programació i formats que es pensa dur a terme.

· Col·laboració dels centres escolars per difondre la programació per a públic jove.

Amb què comptem?

Amb el suport de la Fundació Xarxa sobre:

· Assessorament en la creació de nous grups Butaka.

· Intercanvi d’experiències presencial o virtual, grups de formació, classes magistrals, dinamització de públics.

· Catàleg d’espectacles per públic jove.

· Assessorament a les programacions tant des de la vessant de la gestió artística com de la econòmica.

· Comunicació, informació i relació amb el sector al Portal butakateatrejove.net i xarxes socials.

Platea Jove

Butaka Banyoles

Butaka Olesa