Catàleg

BRODAS BROS
http://www.brodasbros.com/CA/
infobrodasbros@gmail.com
Barcelona

Companyia A&E
http://www.adamievaelmusical.cat
adamievaelmusical@gmail.com
 

EL VOL DEL POLLASTRE
http://www.elvoldelpollastre.com
info@elvoldelpollastre.com
Banyoles

DARA
http://www.darateatre.com/
dara.informacio@gmail.com
Súria

MEA CULPA TEATRE, CIA
http://www.meaculpa-teatre.cat/
ciameaculpa@gmail.com
Barcelona

TEATRE TOT TERRENY
http://www.teatretotterreny.com
teatretotterreny@hotmai.com
Barcelona

Club Butaka

La 24a Mostra de teatre jove comença avui 2 de maig  i arribarà fins al 14 de juny. L’edició d’aquest any comptarà amb 10 grups de teatre de col·lectius joves, 4 que provenen de centres educatius o formatius i 6 grups que provenen de grups de teatre amateurs. Aquesta edició, les