Catàleg

Companyia A&E
http://www.adamievaelmusical.cat
adamievaelmusical@gmail.com
 

Flyhard Produccions, S.L.
http://www.salaflyhard.com/
info@salaflyhard.com
Barcelona

BRODAS BROS
http://www.brodasbros.com/CA/
infobrodasbros@gmail.com
Barcelona

PLANETA IMPRO
http://www.planetaimpro.com/
infoplanetaimpro@gmail.com
Barcelona

Enric Cambray i Ricard Fa...
http://elmalda.cat
david@guerrilla.cat
Arbúcies

L'EMBARRAL
http://www.embarral.com/
embarral.trs@gmail.com
Terrassa

Club Butaka

La 24a Mostra de teatre jove comença avui 2 de maig  i arribarà fins al 14 de juny. L’edició d’aquest any comptarà amb 10 grups de teatre de col·lectius joves, 4 que provenen de centres educatius o formatius i 6 grups que provenen de grups de teatre amateurs. Aquesta edició, les